Ułatwienia dostępu
loga UE RP Podkarpackie

Postaw z nami na swój rozwój zawodowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian. DZIAŁANIE FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa

Formy wsparcia

Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu

Poradnictwo zawodowe grupowe

Szkolenia + egzamin

Staże zawodowe

Osobom z niepełnosprawnością zapewniamy pełny dostęp do projektu !

O projekcie

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Wartość Projektu: 900 245,84 zł
Łączna wartość dofinansowania Projektu: 810 221,25 zł
w tym:
ze środków europejskich: 765 208,96 zł
z dotacji celowej: 45 012,29 zł

Projekt zgodny z zasadami nieczynienia znaczącej szkody środowisku (DNSH)


www.mapadotacji.gov.pl

FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Kontakt